Not 17 — Obeskattade reserver

 

2016

2015

Ingående balans, 1 januari

161

241

Upplöst periodiseringsfond 2012

0

-80

Upplöst periodiseringsfond 2013

-59

Upplöst periodiseringsfond 2014

-45

Utgående balans, 31 december

57

161

Kvarvarande periodiseringsfond avsattes 2014.