Not 6 — Övriga rörelseintäkter

 

2016

2015

Hyresintäkter

2

2

Valutavinster

2

3

Avskrivna presentkort

2

-1

Övriga rörelseintäkter

0

1

Erhållna skadestånd

0

0

Summa

6

5