Not 7 — Övriga rörelsekostnader

 

2016

2015

Resultat vid utrangering av tillgångar

0

0

Summa

0

0