Not 21 — Ställda panter

 

2016

2015

För pensionsåtaganden

   

Långfristiga fordringar

10

10

Summa

10

10