Not 24 — Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 179 970 900, disponeras enligt följande:

Utdelning (803,2 kr per aktie)

289 158 214

Balanseras i ny räkning

890 812 686

Summa

1 179 970 900