List of references

We refer, in the Responsibility Report, to the following reports, articles and websites.

 1. Indirekta kostnader för samhället/Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system results from Sweden
 2. Alkohollagen
 3. Age at drinking onset and alcohol dependence
 4. Varför är valborg en riskhelg. Länk till Polisens hemsida.
 5. CAN-undersökning, Många unga skulle låta bli att dricka om närstående slutade langa
 6. Faktaundersökning TNS Sifo – Alkohol kvinnor & män
 7. Global, regional, and national comparative work assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.Global, regional… assessment
 8. Waern et al, Age and Ageing 2014
 9. Alkoholen som samhällsproblem
 10. BSCI uppförandekod 2015
 11. ServiceScore
 12. SOU 2014:58 Privat införsel alkoholdrycker
 13. C-198/14 Visnapuu “Alkotaximålet”
 14. SCB – Sveriges befolkning ökar – men inte i hela landet
 15. SCB – Urbanisering – från land till stad
 16. SCB – Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad
 17. SOU 2015:35 Service i glesbygd
 18. Svenskarna och internet
 19. Ek dr Malin Sundström, Dr Pernilla Jonsson och Patrik Stoopendahl – Köprevolutionen
 20. Handelsrådet
 21. Mediehuset Schibsted Sveriges bästa företag
 22. Mediehuset Schibsted miljö och innovation
 23. MedieAkademien – Förtroendebarometern
 24. CAN monitorundersökning
 25. Promemorian Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
 26. Regeringen – Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor
 27. 100-wattaren
 28. boverket Vision för sverige
 29. SCB be0101 Födelseland och ursprungsland 2016
 30. SCB Folkmängd efter ålder BE0101N1 Befokningsstatistik
 31. SCB Sveriges framtida befolkning 2016–2060
 32. European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020.
 33. Undersökning av ungas alkoholvanor
 34. Seminarierapport 2016:1: Alkohol, träning och idrott – vad bör man tänka på
 35. Seminarierapport 2016:2: alkohol och Cancer
 36. 2016:3: hur påverkas vi av andras drickande
 37. 2016:4 om alkohol och stress
 38. IQ Novusundersokning om alkohol och fotboll
 39. Bästa festen
 40. Jordbruksverket – Certifierad ekologisk produktion
 41. Diskrimineringslagen
 42. Evidence for the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2009.
 43. GLOBAL STATUS REPORT on noncommunicable diseases 2014
 44. Missbruket, Kunskapen, Vården – Missbruksutredningens forskningsbilaga
 45. CAN-rapport 160 Svenskarnas alkoholkonsumtion 2015
 46. WHO-rapport 2015
 47. CAN rapport 161 Skolelevers drogvanor
 48. Alkoholindex 2016
 49. CAN pressmeddelande
 50. SCB Befolkning sammandrag