List of references

We refer, in the Responsibility Report, to the following reports, articles and websites.

 1. Indirekta kostnader för samhället/Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system results from Sweden
 2. Alkohollagen
 3. ServiceScore
 4. SOU 2014:58 Privat införsel alkoholdrycker
 5. C-198/14 Visnapuu “Alkotaximålet”
 6. SCB – Sveriges befolkning ökar – men inte i hela landet
 7. SCB – Urbanisering – från land till stad
 8. SCB – Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad
 9. SOU 2015:35 Service i glesbygd
 10. Svenskarna och internet
 11. Ek dr Malin Sundström, Dr Pernilla Jonsson och Patrik Stoopendahl – Köprevolutionen
 12. Handelsrådet
 13. Age at drinking onset and alcohol dependence
 14. Mediehuset Schibsted Sveriges bästa företag
 15. Mediehuset Schibsted miljö och innovation
 16. MedieAkademien – Förtroendebarometern
 17. CAN monitorundersökning
 18. Promemorian Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
 19. Regeringen – Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor
 20. 100-wattaren
 21. boverket Vision för sverige
 22. SCB be0101 Födelseland och ursprungsland 2016
 23. SCB Folkmängd efter ålder BE0101N1 Befokningsstatistik
 24. Varför är valborg en riskhelg. Länk till Polisens hemsida.
 25. SCB Sveriges framtida befolkning 2016–2060
 26. European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020.
 27. Undersökning av ungas alkoholvanor
 28. Seminarierapport 2016:1: Alkohol, träning och idrott – vad bör man tänka på
 29. Seminarierapport 2016:2: alkohol och Cancer
 30. 2016:3: hur påverkas vi av andras drickande
 31. 2016:4 om alkohol och stress
 32. IQ Novusundersokning om alkohol och fotboll
 33. Bästa festen
 34. Jordbruksverket – Certifierad ekologisk produktion
 35. CAN-undersökning, Många unga skulle låta bli att dricka om närstående slutade langa
 36. Diskrimineringslagen
 37. Evidence for the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2009.
 38. GLOBAL STATUS REPORT on noncommunicable diseases 2014
 39. Missbruket, Kunskapen, Vården – Missbruksutredningens forskningsbilaga
 40. CAN-rapport 160 Svenskarnas alkoholkonsumtion 2015
 41. WHO-rapport 2015
 42. CAN rapport 161 Skolelevers drogvanor
 43. Alkoholindex 2016
 44. CAN pressmeddelande
 45. SCB Befolkning sammandrag
 46. Faktaundersökning TNS Sifo – Alkohol kvinnor & män
 47. Global, regional, and national comparative work assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.Global, regional… assessment
 48. Waern et al, Age and Ageing 2014
 49. Alkoholen som samhällsproblem
 50. BSCI uppförandekod 2015