Tioårsöversikt

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Resultat (MSEK)

                   

Nettoomsättning (inklusive alkoholskatt)

28 469

27 645

26 431

25 709

25 099

24 416

24 111

23 360

21 296

20 211

Omsättning (exklusive alkoholskatt)

17 034

16 379

15 901

15 589

15 003

14 368

14 004

13 337

11 905

11 143

Bruttoresultat

3 591

3 488

3 382

3 303

3 201

3 115

3 051

2 961

2 699

2 567

Rörelseresultat

217

179

370

168

270

159

339

424

9

83

Finansnetto

47

-3

56

208

58

119

-24

109

714

250

Resultat före skatt

368

256

324

317

248

278

315

533

723

333

Totalresultat för året

289

198

251

287

180

223

223

406

687

295

                     

Finansiell ställning (MSEK)

                   

Anläggningstillgångar

2 797

2 300

2 520

2 258

1 921

1 697

1 916

2 296

2 213

2 350

Omsättningstillgångar

3 075

3 517

3 236

3 205

3 222

3 339

3 257

2 823

2 398

2 458

Eget kapital

1 612

1 521

1 574

1 610

1 411

1 390

1 469

1 591

1 386

1 581

Skulder

4 260

4 296

4 182

3 853

3 732

3 646

3 704

3 528

3 225

3 227

Balansomslutning

5 872

5 817

5 756

5 463

5 143

5 036

5 173

5 119

4 611

4 808

                     

Kassaflöden (MSEK)

                   

Kassaflöde från den löpande verksamheten

306

480

632

456

574

343

537

762

184

779

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-638

-117

-416

-530

-318

138

-204

34

446

-501

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-182

-251

-287

-90

-159

-332

-345

-201

-868

-210

Årets kassaflöde

-514

112

-71

-164

97

149

-12

595

-238

68

                     

Strategiska nyckeltal

                   

Nöjd Kund Index (NKI)

84

84

83

82

81

79

78

78

77

75

Ålderskontroll, %

96

96

97

96

95

94

94

93

90

85

Alkoholindex

63

65

62

66

Opinionsindex (OPI), %

76

77

74

72

71

68

66

66

64

61

Prestationskultur

78

77

77

Total sjukfrånvaro, %

5,0

5,1

4,7

Kvalitetsleverantörsindex

95

95

94

93

93

Minskad klimatpåverkan årets förändring, ton CO2e

+4 837

+2 081

Avkastning på eget kapital, %

17,5

11,6

14,4

18,0

12,6

15,6

14,6

27,3

46,3

19,2

Soliditet, %

28,2

28,3

30,6

31,5

28,6

27,6

28,4

31,1

30,1

32,9

Kostnadseffektivitet

7,1

7,2

                     

Övriga nyckeltal

                   

Bruttomarginal inklusive alkoholskatt, %

12,6

12,6

12,8

12,8

12,8

12,8

12,7

12,7

12,7

12,7

Bruttomarginal exklusive alkoholskatt, %

21,1

21,3

21,3

21,2

21,3

21,7

21,8

22,2

22,6

23,1

Rörelsemarginal inklusive alkoholskatt, %

0,8

0,6

1,4

0,7

1,1

0,7

1,4

1,8

0

0,4

Rörelsemarginal exklusive alkoholskatt, %

1,3

1,1

2,3

1,1

1,8

1,1

2,4

3,2

0,1

0,7

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

803

549

697

796

500

619

619

1 128

1 908

819

Eget kapital per aktie, SEK

4 478

4 225

4 372

4 472

3 919

3 861

4 081

4 419

3 850

4 392

Utdelning per aktie, SEK1

803

549

697

796

250

442

839

958

2 151

821

Lageromsättningshastighet, ggr

22,7

22,9

23,5

23,9

24,7

24,5

25,7

25,4

23,2

22,3

Medelantal anställda

3 551

3 425

3 347

3 280

3 172

3 192

3 127

3 043

3 013

2 834

1 2016 års utdelning per aktie enligt styrelsens förslag.